top of page

"Zelena katedrala", Runović kod  Imotskog

AUTOR PROJEKTA: Roman Vukoja d.i.a.

GLAVNI PROJEKTANT: Roman Vukoja d.i.a.

INVESTITOR: Rkt. župa Runović Gospa od karmela

PROJEKT: 2013. godine

bottom of page