Vile za odmor, Baška voda

AUTOR PROJEKTA: Roman Vukoja d.i.a.

LOKACIJA: Baška voda

PROJEKT: 2017. g.

VILA 2-PROČELJE JUGOZAPAD                                                                                                 

VILA 1

VILA 2

VILA 2