top of page
obvezna_1 gotovo.jpg

Stambeno-poslovna građevina

Tkalčićeva ulica 85-89, Kožarska ulica 56-64, Zagreb

3. nagrada/2018.

 

AUTORI: Roman Vukoja d.i.a., Jurica Sinković d.i.a. 

Arhitektonski natječaj - 3. NAGRADA/2018.g.

Planirana poslovno-stambena  građevina popunjava prazninu u  perimetru   zapadne  strane poteza  Tkalčićeve ulice.  

Potez Tkalčićeva ulice gotovo u cijelosti prati Kožarska ulica, koja je, za razliku od Tkalčićeve, potpuno zanemarena kao dio urbanog tkiva.

Kožarsku ulicu, karakterizira i potez zelenila  s vrlo atraktivnim sadržajima kao što su urbani vinogradi i sl. Zeleni potez vidljiv je i iz Tkalčićeve, ali bez neposrednog kontakta obzirom da Kožarska u kontinuitetu ne funkcionira kao pješački potez.

Koncept pročelja zgrade jest projekcija na plohi fasade ozelenjene plohe-vertikalnog zelenila kao reminiscenca na zelenu padinu iznad Kožarske ulice  trenutno vidljivu iz Tkalčićeve ulice.  Nakon izgradnje na predmetnoj parceli u potezu Tkalčićeve ulice planirana građevina će stvoriti novi urbani međuodnos javnih prostora te zadržati referencu na ozelenjenu padinu iznad Kožarske ulice.   

Projektom se također  sugerira urbanistička intervencija kojom bi se Kožarska ulica povezala sa pješačkim koridorom Tkalčićeve ulice. Uspostavljanjem neposredne pješačke veze postiže se alternativna pješacka zona, te po mogućnosti aktivacija postojećih zelenih padina Kožarske ulice. Osim urbanističke premise koncept projekta naslanja se na prepoznavanje potrebe za jasnijim urbanim i arhitektonskim artikuliranjem lokaliteta. Elementi koji se u tom cilju odabiru odnose se na postojeće matrice gradnje kao i autentične materijale iz bliže okolice. Sadržajno građevina tj. njena namjena koncipirana je u skladu s navedenim postavkama, što ujedno odgovara važećim urbanističkim uvjetima te postavljenom programu. Etažama u građevini, koji imaju direktan kontakt s terenom, dana je poslovna namjena, njihov javni karakter dodatno je naglašen oblikovanjem, te planiranim pješačkim prolazom kroz građevinu kojim se spaja Tkalčićeva s Kožarskom ulicom. Više etaže građevine stambene su namjene.  Obzirom na kvalitetu lokacije predlaže se stanovanje koje se po svojim prostornim i oblikovnim kvalitetama izdvaja iz prosjeka, što se nadalje odražava i u odabiru materijala i opreme.

PLAKAT 1 web.jpg
PLAKAT 2 web.jpg
PLAKAT 3 web.jpg
PLAKAT 3 web.jpg
PLAKAT 4 web.jpg
obvezna_2  gotovo sa drvom.jpg
bottom of page