top of page

Poslovno -stambena zgrada Paradiso d.o.o., Zagreb

AUTOR PROJEKTA: Roman Vukoja d.i.a.

GLAVNI PROJEKTANT: Roman Vukoja d.i.a.

PROJEKTANTI SURADNICI:Luka Vlahović d.i.a., Ana Veron d.i.a.

INVESTITOR: Josip Mini

LOKACIJA: Samoborska ulica, Zagreb

PROJEKT: 2015. godina

bottom of page