Stambeno-poslovna zgrada, Jastrebarsko

 

AUTORI: Roman Vukoja d.i.a., Jurica Sinković d.i.a. 

 

PRIZEMLJE

 

1. KAT

 

2. KAT

 

3. KAT

 

PRESJEK