top of page

Stambena zgrada , Zaprešić

AUTOR PROJEKTA: Roman Vukoja d.i.a., Krešimir Klepo d.i.a, 

                                 Ivo Klepo d.i.a., Dario Brkljačić d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT: Krešimir Klepo d.i.a.

PROJEKTANT: Roman Vukoja d.i.a.

INVESTITOR: Mareton d.o.o.

LOKACIJA: Zaprešić

PROJEKT: 2010. godina

TLOCRT 1. KATA                                                                                              

TLOCRT PRIZEMLJA                                                                                             

PRESJEK                                                                                         

PROČELJE JUGOISTOK

PROČELJE SJEVEROZAPAD

bottom of page