top of page

Dvojna stambena zgrada, Jastrebarsko

AUTOR PROJEKTA: Roman Vukoja d.i.a.

GLAVNI PROJEKTANT: Roman Vukoja d.i.a.

INVESTITOR: Dubravko Turkalj

PROJEKT: 2015. godina

bottom of page