top of page

Kapela Žalosne Gospe, svetište "Kalvarija", Vitez, BiH 

 

AUTOR:            Roman Vukoja dipl.ing.arhitekture

KOAUTOR:        akademik Đuro Seder (autor likovnog rješenja oltarne slike "Uskrsli Krist" i  studije vitraja)

INVESTITORr:  Župa  Sv. Juraj mučenik, Vitez, Bosna i Hercegovina

PUBLIKACIJE: Čovjek i prostor broj 01-12 2014 (716-727)

                         Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2014. godini

KONCEPT:

Kapela Gospe Žalosne nalazi se na brežuljku „Kalvarija“, povijesnom svetištu Lašvanske doline i središnje Bosne. Kapelu je izgradio Isusovački red početkom XX. stoljeća. Svetište je danas pod upravom Franjevačke župe Sv. Juraja Vitez, Franjevačka provincija Bosna Srebrena.

Kontekst kapele jest put križa sa 14 postaja, uspon na brežuljak koji vodi do kapele na vrhu brda „Kalvarije“. Prilikom svetkovina križni put na brdu „Kalvarija“ tradicionalnim paljenjem svjetiljki duž križnog puta ocrtava se kao put svijetla prema Kapeli Gospe Žalosne.

Koncept interijera kapele se temelji na prostornoj interpretaciji križnog puta kao puta svijetla (koji čovjek svjesno odabire) slijedeći Krista prema KalvarijPut Križa koji zaršava na Kalvariji  arhitektonski je interpretiran kao ostakljena traka svjetla u podnoj plohi kapele na Kalvariji.Ostakljena traka "svijetla" u podu prolazi interijerom Kapele prema oltaru te se nastavlja kontinuirano na vertikalnoj frontalnoj plohi oltarne mense prema križu ( na mensi) kao finalu i završetku križnog puta (puta svijetla).

Iza križa na oltarnoj mensi pojavljuje se slika „Uskrsli Krist“ (autor akademik Đuro Seder) sa motivom Uskrsnuća kao veliko finale i smisao cijelog križnog puta.  Akademik Đuro Seder autor je oltarne slike „Uskrsli Krist“  i vitraja na postojećim otvorima u bočnim zidovima kapele. Prostorna intervencija u interijeru kapele  je minimalistička i svodi se na rješenje parterne plohe-poda te ostakljene elemente i mobilijar, a osnovni element-medij arhitekture je svijetlo.

Pod Kapele izveden je od bračkog kamena-veselje u kombinaciji sa trakom od  lameliranog kaljenog stakla osvijetljenog diperznom led-rasvjetom.

bottom of page