top of page
RENDER 1 Dom Fra Mladen Hrkac.jpg

Dom fra Mladen Hrkač, Zagreb - 1. nagrada/2017.

 

AUTORI: Roman Vukoja d.i.a., Jurica Sinković d.i.a. 

Urbanističko-arhitektonski natječaj - 1. NAGRADA/2017.g.

Natječajnim programom zadani sadržaji artikulirani su kao monovolumen nove zgrade koji "lebdi" iznad parcele. 

 

Osnovni koncept  - ostvarivanje interakcije etaže prizemlja sa okolišem i urbanim kontekstom na način da se postiže doprinos urbanitetu javnog prostora na kompletnoj parceli.

Podizanjem polivalentne dvorana na etažu 1. kata  funkcionalni sadržaji  zgrade  na etaži prizemlja  u direktnom su kontaktu sa otvorenim javnim prostorom parka i trga uz građevinu.

Prostorni koncept građevine je 4-etažni monovolumen zgrade Doma fra Mladena Hrkača unutar kojeg su riješene kompleksne  funkcionalne  cjeline zadane programom arhitektonskog  natječaja.

PLAKAT 3-web2.jpg
PLAKAT 2-web2.jpg
bottom of page