top of page

Osnovna škola sa sportskom dvoranom, Brdovec

PROJEKTANTI: Roman Vukoja d.i.a., Krešimir Klepo d.i.a, 

                          Dario Brkljačić d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT: Krešimir Klepo d.i.a.

LOKACIJA:        Brdovec

PROJEKT:         2011. godina

bottom of page